Programa Bono Enerxía Peme 2022. Proxecto de Mellora Enerxética dirixido a autónomos e Pemes con actividade de comercio, hostelería, artístico-recreativas e outros, financiado polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para conseguir una economía máis limpa e sostible.